ÅRSMØTE 2016

24/02-2016
Dato 24/02-2016
Stad ARKHAUS (Sjøgata 17)

DAGSORDEN

1. Gjennomgang aktivitet 2015
2. Rekneskapet 2015, budsjett 2016
3. Val av nytt styre

Filmframsyning av MORE THAN HONEY etter møtet!