Extraframsyning: BUENA VISTA SOCIAL CLUB

09/04-2016
Filmklubben skal opne “Latinsamerikansk Aftan” på Jernteppet med den kubanske perlen BUENA VISTA SOCIAL CLUB. Filmen vert introdusert med ein temabasert mini-konsert, og det serverast mexikanske maisskiver (Taco) til filmen.

GRATIS inngang for alle filmklubbmedlemmar, billettpris for andre er 100kr (inkl. Taco).

laurdag 09.april
kl.16
Jernteppet