Om filmklubben

Haust 2020

Formålet i Hammerfest Filmklubb er å skjerpe sansen for mediumet film i alle mogelege formar og format. Filmklubben er med på å auke breidda av kulturlivet i Hammerfest og skal bidrage til eit rikare fritidstilbod. Det arrangerast mange ekstra aktivitetar ut over rein filmframsyning som gjer klubben til ein sosial møtestad.

Hammerfest Filmklubb vart gjenopna i 2007. Etter tre sesongar som filmcafé på gjenreisningsmuseet blei filmklubben flytta til Arktisk Kultursenter frå og med vårsesongen 2009. I våren 2014 vart det tid for ein ny visningsarena og eit nytt konsept: Hammerfest Filmklubb hadde inngått samarbeid med utestaden NIRI. Etter ombygginga i årskifte 2017/18 har filmklubben flytta vidare til ølbaren JERNTEPPET. Baren vart stengt i 2020 og sidan gjennomfører filmklubben sine arrangement på SLAKTERIET.

Hammerfest filmklubb er medlem i Norsk Filmklubbforbundet NFK.

Tekniskt utstyr
– HD-projektor
– lerret/bilete 3,5m x 2m
– profesjonelt ljodanlegg

Servering
– mat og drikke à la carte
– 15% rabatt for alle medlammar i filmklubben under arrangementa

Styret (2016)
– styreleiar: Alexander Kupz
– økonomisjef: Lars Halvor Uthus
– vevstad: Linn Tjønsø
– leiar kortfilmfestival Kort og Kald: Alexander Kupz

Organisasjonsnummer
991844627

 

Om_filmklubben_haust_15