Om filmklubben

Vår 2023

Formålet i Hammerfest Filmklubb er å skjerpe sansen for mediumet film i alle mogelege formar og format. Filmklubben er med på å auke breidda av kulturlivet i Hammerfest og skal bidrage til eit rikare fritidstilbod. Det arrangerast mange ekstra aktivitetar ut over rein filmframsyning som gjer klubben til ein sosial møtestad.

Hammerfest Filmklubb vart gjenopna i 2007. Etter tre sesongar som filmcafé på gjenreisningsmuseet blei filmklubben flytta til Arktisk Kultursenter frå og med vårsesongen 2009. I våren 2014 vart det tid for ein ny visningsarena og eit nytt konsept: Hammerfest Filmklubb hadde inngått samarbeid med utestaden NIRI. Etter ombygginga i årskifte 2017/18 har filmklubben flytta vidare til ølbaren JERNTEPPET og i 2020 vidare til SLAKTERIET.

Sidan vårsesongen 2023 bruker filmklubben kinoen i Arktisk kultursenter att for sine arrangement.

Hammerfest filmklubb er medlem i Norsk Filmklubbforbundet NFK.

Styret (2023)
– styreleiar: Alexander Kupz
– økonomisjef: Lars Halvor Uthus
– Linn Tjønsø, Lars Huneke, Brita Bølgen

Organisasjonsnummer
991844627

 

Om_filmklubben_haust_15