ÅRSMØTE 2018

1/3-2018
Dato 01/03-2017, kl.1730
Stad JERNTEPPET (Strandgata 24)

DAGSORDEN

1. Gjennomgang aktivitet 2017
2. Rekneskapet 2015, budsjett 2018
3. Val av nytt styre

Filmframsyning av THE SQUARE etter møtet!