Program haust 2017

20/09-2017
10 år Hammerfest filmklubb!

Det var langkø framanfor museet med 60 (!) menneske som ville vere med på filmklubben si fyrste framsyning i 2007. 10 år seinare er køen har køen vorte litt kortare, men det er framleis ei stor glede å kunne opne ein ny sesong med mange godbitar frå heile verda på programmet.

Med blikk på jubileet skal denne sesongen minne (ein del av) alt godt som sto på plakatane, og difor har me valt å setje 10 filmar frå 10år for haustprogrammet. Kvar film vil altså representere éit år filmklubb i Hammerfest frå 2007 til og med 2016. Nokon som har sett alle desse – i filmklubben..?